NEW DESTINATIONS

Image
new_destinations_leaflet

  NEW DESTINATIONS

  CEFR: A1 - B2

  New Destinations to nowy kurs języka angielskiego przeznaczony dla młodzieży i dorosłych. Składa się z 6 części i prowadzi od poziomu Beginners do B2. Przenaczony na około 120h lekcyjnych.

  Główne cechy:
  • Motywująca współczesna tematyka
  • Żywe dialogi odzwierciedlające autentyczny mówiony język
  • Zintegrowany rozwój wszystkich umiejętności językowych
  • Szczególny nacisk położony na budowanie słownictwa
  • Różnorodność zadań komunikacyjnych
  • Dodatkowa sekcja gramatyki (Extra Grammar Practice)
  • Culture Pages
  • Zadania typu Exam Practice
  • Ćwiczenia doskonalące umiejętność krytycznego myślenia oraz wyrażania własnych opinii