Full Blast Plus

Image
Full BLAST PLUS

  Full Blast Plus

  Dla ambitnych uczniów

  angol
  CEFR: A1-B2

  Ten fascynujący kurs o współczesnej tematyce jest szczególnie odpowiedni dla ambitnych uczniów, dlatego polecamy go szkołom dwujęzycznym i szkołom o zwiększonej liczbie lekcji. Wprowadza on uczniów na wysoki poziom B2, pokazując, jak język angielski jest używany w sytuacjach rzeczywistych, umożliwiając im płynne, precyzyjne i pewne porozumiewanie się. Dzięki zwróceniu szczególnej uwagi na tematykę wielokulturową, kompetencje XXI wieku, krytyczne myślenie i osobiste odpowiedzi, seria ta przygotowuje uczniów do życia codziennego.

  Główne cechy:
  • Zajęcia zaprojektowane z myślą o rozwijaniu kompetencji XXI wieku
  • Lekcje CLIL “Content and Language Integrated Learning” (zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe)
  • Sekcja umiejętności projektowych
  • Filmy
  • Zintegrowane podejście do czterech rozwojowych umiejętności
  • Systematyczne rozwijanie umiejętności czytania i słuchania
  • Ćwiczenia  z gramatyki
  • Podejście do nauki pisania - krok po kroku
  • Ćwiczenia zachęcające do krytycznego myślenia i samodzielnego reagowania
  • Praktyczne wskazówki pomagające uczniom stać się samodzielnymi uczniami
  • Część ćwiczeniowa przygotowująca do egzaminów na wyższych poziomach serii