Image (full view)
Image
fbame1024

  FULL BLAST AMERICAN EDITION

  Dla ambitnych uczniów

  amerikai
  CEFR: A1-B2
  Opis

  Full Blast! to innowacyjny kurs skupiający się na systematycznym rozwoju wszystkich umiejętności językowych.

  Oparty na motywującym materiale i zaprojektowany z dobrze zbalansowanym programem nauczania i jasnymi celami, Full Blast! wyostrza umiejętności receptywne uczniów i wzmacnia ich umiejętności produktywne. Nauczyciel otrzymuje kompletny i wszechstronny pakiet dodatkowych materiałów.

  Dlaczego ten kurs?
  Features
  • Ponieważ oferuje łatwy do naśladowania format, jako że każdy moduł składa się z wyraźnie oznaczonych lekcji, po których następuje sekcja podsumowująca.
  • Ponieważ opiera się na jasno przedstawionych celach, co oznacza, że uczniowie mają poczucie osiągnięcia, a nauczyciele możliwość dostosowania lekcji do swoich potrzeb.
  • Ponieważ program jest przeznaczony dla klas o zróżnicowanych umiejętnościach, ponieważ jest opracowany z wykorzystaniem wielowymiarowego pakietu komponentów z rozszerzeniem i ćwiczeniami sprawdzającymi, co oznacza, że żaden uczeń nie czuje się pozostawiony samemu sobie lub nie jest w stanie sprostać wyzwaniom.
  • Ponieważ motywuje uczniów poprzez wciągające i współczesne tematy związane z ich zainteresowaniami, a także poszerza ich wiedzę o świecie poprzez wciągające informacje kulturowe i międzykulturowe.
  • Ponieważ wspiera samodzielność uczniów, jak również umiejętności krytycznego myślenia, przygotowując ich do życia w realnym świecie.