Image (full view)
Image
leaderplus

  Repetytorium Leader Plus – poziom rozszerzony

  Leader Plus

  angol
  B2
  Opis

  Numer dopuszczenia MEN: 756/2015

   

  Książka  jest jednocześnie podręcznikiem i repetytorium. Przeznaczona jest na całoroczny kurs dla uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

  Przeznaczona na około 90h lekcyjnych.

  Nauczyciel wyposażany jest w pełny zestaw nauczycielski wraz z oprogramowaniem do tablicy interaktywnej.

   

  Książka  jest przeznaczona dla uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Podręcznik umożliwia doskonalenie wszystkich umiejętności językowych, sprawdzanych na egzaminie: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania. Szczególną uwagę zwrócono na wzbogacanie zasobu słownictwa. W ćwiczeniach zastosowano metodę komunikacyjną w nauczaniu języków obcych. Zadania i ćwiczenia zostały przygotowane zgodnie z podstawa programową oraz w oparciu o przykładowe zestawy egzaminacyjne opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

   

  Dzięki licznym wskazówkom egzaminacyjnym uczniowie mogą opanować i udoskonalić odpowiednie strategie rozwiązywania zadań, co jest gwarancją sukcesu egzaminacyjnego

   

  Podręcznik składa się z 14 rozdziałów, każdy z nich poświęcony jest innemu tematowi (zgodnie z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej stanowiącej podstawę wymagań egzaminacyjnych zawartych w Informatorze o egzaminie maturalnym).

   

  Każdy rozdział składa się z następujących sekcji:

  • Ćwiczenia leksykalne
  • Rozumienie ze słuchu
  • Rozumienie tekstu pisanego
  • Znajomość środków językowych
  • Wypowiedź pisemna
  • Wypowiedź ustna (forma zestawu egzaminacyjnego)
  Główne cechy
  Features
  • tematyczne listy słownictwa, przydatnych zwrotów i wyrażeń wraz z nagraniem
  • duża różnorodność tekstów, tematów i zadań, w tym zadania typu egzaminacyjnego,
  • specjalne sekcje ze wskazówkami i strategiami egzaminacyjnymi,
  • porady i wskazówki dotyczące tworzenia wszystkich typów wypowiedzi pisemnych wymaganych na egzaminie,
  • rozdziały powtórzeniowe,
  • cztery obszerne załączniki z dodatkowymi informacjami powtórzeniowymi dla ucznia oraz Speaking Bank z przydatnymi zwrotami,
  • dodatkowa część gramatyczna z objaśnieniami, przykładami i ćwiczeniami,
  • dwa przykładowe zestawy egzaminacyjne na poziomie rozszerzonym,
  • transkrypcje tekstów do słuchania (zarówno w Książce Ucznia, jak i w Książce dla Nauczyciela)