Image (full view)
Image
ENTER TO PORTAL

  ENTER THE PORTAL

  angol
  CEFR: Leading to A1-A2
  Opis

  Ta kolorowa seria składa się z poziomu startowego dla klasy 4 i czterech poziomów dla starszych uczniów szkoły podstawowej. Umiejętności receptywne i produktywne są starannie rozwijane poprzez szereg zintegrowanych działań. Szczególną uwagę poświęcono nauce gramatyki, z filmami wprowadzającymi nowe struktury, lekcjami powtórkowymi, wspartymi dodatkowymi ćwiczeniami ze słownictwa i gramatyki. Dodatek stron CLIL, stron kulturowych, zadań badawczych, rozwoju kompetencji i wielu filmów wideo sprawia, że lekcje angielskiego są przyjemne i pozwalają nauczycielowi na elastyczność w dostosowywaniu swojego stylu nauczania do potrzeb uczniów.

   

  Główne cechy
  Features
  • Poziom startowy jako wprowadzenie do języka angielskiego w szkole podstawowej
  • Każdy poziom rozpoczyna się od jednostki Hello, która powtarza język poznany w poprzednim roku.
  • Dodatkowe ćwiczenia słownictwa i gramatyki w zeszycie ćwiczeń
  • Każdemu modułowi towarzyszy około 8 filmów
  • Szczególna uwaga poświęcona rozwojowi kluczowych kompetencji
  • Motywuje uczniów
  Local Video
  Videófájl

   TOP STARS

   Elérhető változaok
   angol
   Levels
   CEFR: Leading to A1-B1.1
   Image
   tpsbr1

    Top Stars jest kursem, który prowadzi uczniów od poziomu Beginner do Pre-Intermediate z uwzględnieniem szczególnych potrzeb uczniów na każdym etapie. Kurs został zaprojektowany z myślą o skoncentrowaniu się na uczącym, a jego celem jest aktywne zaangażowanie uczniów w używanie języka do badania otoczenia i interakcji z innymi w celu budowania znaczenia. Top Stars wykorzystuje podejście modułowe i jest zgodny z wymogami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Buduje również kompetencje XXI wieku.

    Features title
    Główne cechy
    • Dobrze zbalansowane moduły z piosenkami, historyjkami i tekstami opartymi na faktach, które zachęcają do rozwijania umiejętności
    • Komiksowe historyjki z animacjami, które prezentują nowe struktury i słownictwo
    • Adaptacje znanych opowieści z animacjami, które promują krytyczne myślenie
    • Tematyka międzyprzedmiotowa i międzykulturowa
    • Różnorodne zajęcia (słuchanie, mówienie, krótkie zadania pisemne z ćwiczeniami gramatycznymi, zajęcia praktyczne i projekty)
    • Zajęcia mające na celu rozwój umiejętności XXI wieku
    • Zajęcia zachęcające do krytycznego myślenia i osobistych reakcji
    • Moduły powtórzeniowe
    • Gry interaktywne i planszowe
    • Fonetyka
    • Filmy wideo
    • Lista słówek
    • Podręcznik dla ucznia
    • Kolorowy zeszyt ćwiczeń
    • Książka dla nauczyciela
    • Nagrania audio
    • Zaawansowany zestaw lektorski
    • Materiały multimedialne
    • Alphabet Book
    • Wydrukowane flashcards

    Materiały dla nauczyciela

    • Materiały multimedialne
    • Nagrania audio
    • Testy + klucz odpowiedzi 
    • Materiały dodatkowe

     

    Materiały dla ucznia

    • Nagrania audio

    Magazine