Image (full view)
Image
PIONEER

  PIONEER

  Nowoczesny podręcznik dla współczesnego świata

  angol
  CEFR: A1-C1
  Opis

  Świat szybko się zmienia, a co za tym idzie, zmienia się również sposób komunikacji i język, którego używamy. Pioneer to nie tylko nasza najnowsza seria dla dorosłych i szkół średnich, ale również najlepszy dostępny podręcznik, który pomoże uczniom przygotować się do życia w współczesnym świecie.

  Seria prowadzi początkujących uczniów do poziomu C1+ na 7 poziomach zaawansowania i wykorzystuje nowoczesną metodykę, aby zapewnić efektywną i skuteczną naukę języka.

  Autorzy poświęcili wiele uwagi rzeczywistym sytuacjom, w których uczniowie mogą zetknąć się z językiem angielskim, aby upewnić się, że uczą się języka w przydatnym dla nich kontekście. W rezultacie uczniowie stykają się z autentycznym materiałem zawierającym język i słownictwo, które są rzeczywiście używane w dzisiejszym anglojęzycznym świecie.

  Podobnie jak wszystkie nasze podręczniki, Pioneer zawiera pełne wsparcie dla nauczyciela, aby zapewnić skuteczną naukę języka.

  Główne cechy
  Features
  • Do 80 stron dodatkowych ćwiczeń gramatycznych w zeszycie ćwiczeń, co zapewnia dostępność dodatkowych zadań gramatycznych w razie potrzeby.
  • W serii zastosowano system modułowy, w którym każdy moduł koncentruje się na ciekawym i aktualnym temacie. Wszystkie zadania z danego modułu opierają się na tym temacie, tworząc zintegrowane podejście do różnych umiejętności.
  • Łatwe w użyciu oprogramowanie interaktywne, zawierające dodatkowe filmy, które można wykorzystać podczas lekcji, oraz słowniczek.
  • Materiały on-line dla uczniów, dostępne poprzez użycie komputera, tabletu lub smartfona.
  • Nowoczesne i autentyczne teksty do czytania, które są istotne dla współczesnego świata.
  • Kolorowy zeszyt ćwiczeń z zadaniami, które zmuszają uczniów do myślenia i angażowania się w naukę języka angielskiego.
  • Oparty na nowoczesnej metodyce i pedagogice, gdzie uczniowie są zaangażowani w swój własny proces uczenia się.
  • Przewodnik krok po kroku do praktycznych zadań pisemnych, w których uczniowie uczą się planować proces pisania i używać odpowiednich wyrażeń.
  Local Video
  Videófájl

   PIONEER PLUS

   Nowoczesny podręcznik dla współczesnego świata

   Elérhető változaok
   angol
   Levels
   CEFR: A1-C1
   Image
   PIONEER

    Nowoczesny podręcznik dla współczesnego świata

    The world is changing quickly and because of this the way we communicate and the language we use as well. Using the latest developments in methodology, this series ensures an effective development of the main communication skills and subskills in an integrated way. Net to the receptive skills, there is a lot of attention to developing the productive skills, with each lesson full of speaking activities.

    The authors have spent a great deal of thought to identify real-life situations where the students might encounter English to make sure the students learn the language in a meaningful context. The result is that the students come into contact with authentic-like material with language and vocabulary which is actually used in the English-speaking world today.

     

    Whether students need English in their professional life or want to pass a language exam, Pioneer delivers.

    Key features:

    • 7 levels leading to C1+
    • Up to 80 pages extra grammar practice in the workbook, making sure that extra grammar exercises are available when required.
    • The series follows the modular approach, where every module focuses on a motivating and contemporary topic. All the tasks of the module are based on this topic, creating an integrated approach of the different skills.
    • Easy-to-use interactive whiteboard material, which includes extra videos that can be used in the lessons and a glossary
    • Modern and authentic-like reading texts, which are relevant for the world today.
    • Colourful workbook with exercises that make students think and engage with English.
    • Based on modern methodology, where the students are involved in their own learning process.
    • Step-by-step guide to realistic writing tasks, where students learn to plan the writing process and use appropriate expressions.
    • Stimulating and realistic speaking exercises which are connected to the topic of the module and include extra vocabulary and expressions to help the students.
    Videófájl

     Student’s book

     Workbook with student’s CD-ROM

     Teacher’s book

     Class CDs

     Teacher’s resource CD-ROM

     Interactive whiteboard material

     ELT Platform

     Companion (an English-Hungarian wordlist)

     Teacher’s resources

     Interactive Whiteboard Material -download 

     Interactive Whiteboard Material - online 

     Class CDs 

     Tests 

     Extra materials 

     Video worksheets 

      

     Student’s resources

     Student’s audio CD

     Differences between British and American English 

     Phonetic symbols 

     Learning tips 

     Writing correction guidelines 

     Companion (English-Hungarian wordlist)

     Magazine