TOP STARS

Image
tpsbr1

  TOP STARS

  angol
  CEFR: Leading to A1-B1.1

  Top Stars jest kursem, który prowadzi uczniów od poziomu Beginner do Pre-Intermediate z uwzględnieniem szczególnych potrzeb uczniów na każdym etapie. Kurs został zaprojektowany z myślą o skoncentrowaniu się na uczącym, a jego celem jest aktywne zaangażowanie uczniów w używanie języka do badania otoczenia i interakcji z innymi w celu budowania znaczenia. Top Stars wykorzystuje podejście modułowe i jest zgodny z wymogami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Buduje również kompetencje XXI wieku.

  Główne cechy
  • Dobrze zbalansowane moduły z piosenkami, historyjkami i tekstami opartymi na faktach, które zachęcają do rozwijania umiejętności
  • Komiksowe historyjki z animacjami, które prezentują nowe struktury i słownictwo
  • Adaptacje znanych opowieści z animacjami, które promują krytyczne myślenie
  • Tematyka międzyprzedmiotowa i międzykulturowa
  • Różnorodne zajęcia (słuchanie, mówienie, krótkie zadania pisemne z ćwiczeniami gramatycznymi, zajęcia praktyczne i projekty)
  • Zajęcia mające na celu rozwój umiejętności XXI wieku
  • Zajęcia zachęcające do krytycznego myślenia i osobistych reakcji
  • Moduły powtórzeniowe
  • Gry interaktywne i planszowe
  • Fonetyka
  • Filmy wideo
  • Lista słówek